تاریخ های مهم

ثبت نام زودهنگام 1 دی 98  لغایت  25 اسفند 98
ثبت نام دیرهنگام   26 اسفند 98 لغایت 23 فروردین 99
ارسال خلاصه مقالات تمدید تا 12 اسفند 98
اعلام نتایج داوری 22 اسفند 98
تاریخ کنگره 25 و 26 فروردین 1399