درباره
کنگره سلول های بنیادی

سومین کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی (MashhadStemCells-2020) از سلسله رویداد های MashhadStemCells می باشد که با هدف ایجاد هم‌گرایی میان فعالان حوزه تحقیقات و کاربرد سلول‌ های بنیادی و پزشکی بازساختی و ارائه تازه ترین یافته ها در سطح ملی و بین المللی توسط سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی در مشهد مقدس برگزار می گردد.

سلسله رویداد های MashhadStemCells که با همکاری مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی معتبر شامل دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشگاه رویان و دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می گردد، از سال 1390 به صورت منسجم در سطح ملی و بین المللی، در قالب کنگره‌، سمپوزیوم، کارگاه و مدرسه تابستانی، کوشیده است تا با مطرح کردن مطالب علمی روز، سبب تسهیل و کاربردی نمودن فرایند استفاده از روش های درمانی نوین بر پایه استفاده از سلول های بنیادی گردد.

رویداد 2020-MashhadStemCells، با هدف همگرایی پژوهشگران علوم پایه و متخصصین حوزه های مختلف بالینی در استفاده مناسب و اصولی از سلول‌های بنیادی و فراورده‌های عاری از سلول (اگزوزوم) با تاکید بر جنبه های اقتصاد سلول درمانی و گردشگری سلامت در تاریخ 25و26 فروردین ماه 1399 با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد، انجمن ژنتیک ایران، پژوهشگاه رویان، ،شهرداری مشهد و دانشگاه علوم پزشکی مشهد در شهر مشهد مقدس برگزار خواهد شد.