مسئول پشتیبانی مسعود گلستانی ­پور
تبلیغات و رسانه ابراهیم مروتی، مهدی میراحمدی
هماهنگی تدارکات و مدیریت سالن همایش هادی درویشی، حبیب طاهری
تامین مالی و نمایشگاه احمد واحدی
جذب حمایت سازمان­های دولتی، دانشگاه­ها و مراکز تحقیقاتی  لعیا سوهانی، محمود رئیس المحدثین
هماهنگ کنندگان برنامه­ ی علمی آزاده حقیقی ­طلب، حلیمه حسن ­زاده، محبوبه کاظمی
کمیته­ ی روابط بین­ الملل معین فرشچیان، بردیا شعبانی،مسعود اعلم صمیمی
طراحی و گرافیک مهدی میراحمدی
هماهنگی اسکان حبیب طاهری، مهدی جهانی شرق
انفورماتیک و مدیریت سایت علی نیک فرجام، سید محمدرضا آزاده
دبیرخانه و ثبت­ نام سید محمدرضا آزاده، نیلوفر حسینی گیو
کمیته­ ی دانشجویی سید امیرحسین قاسمی ، فائزه فیاض